Konferencja w Katowicach

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w najważniejszym globalnym forum poświęconym światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

W nawiązaniu do tych wydarzeń 3 grudnia br. w Wyższej Szkole Technicznej odbyła się Międzynarodowa Konferencja „My Region – Yesterday and Today, and global climate changing”

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III a Technikum Logistycznego Dominik Figzał, a prezentacje do jego wystąpienia w języku angielskim nt. Walki ze smogiem w Częstochowie przygotował Patryk Płaneta. W konferencji uczestniczyła delegacja młodzieży z klasy I c i III a pod opieką pań: Leny Czaji, Aleksandry Pytel i Ewy Skuzy. Fakt, że konferencja ta odbyła się równolegle do COP24, dało młodzieży poczucie uczestnictwa w światowej debacie na temat wpływu działalności ludzkiej na zmiany klimatu i szukania rozwiązań dla obecnie obserwowanych zjawisk.

Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Polski Komitet ds. UNESCO i otrzymała finansowe wsparcie od Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

W konferencji wzięło udział ok. 350 osób. Były to reprezentacje (uczniowie i nauczyciele) z blisko dwudziestu polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO, szkół realizujących Program Morza Bałtyckiego oraz szkół ASPnet z piętnastu krajów z sześciu kontynentów, realizujących program Decarbonization/Decolonization, prowadzony przez kanadyjską organizację The Centre for Global Education.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane nowe wytyczne dla działania sieci UNESCO ASPnet, przyjęte w czasie 39. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Była to wyjątkowa okazja do nawiązywania kontaktów i współpracy zarówno pomiędzy szkołami, jak i samą młodzieżą, co jest jednym z najważniejszych celów działania ASPnet. Udało nam się nawiązać kontakt z przedstawicielami szkoły z Kenii, Kuby i Filipin. W trakcie tej konferencji mogliśmy obejrzeć prezentacje uczniów z całego świata (Brazylia, Kanada, Kenia, Filipiny,Indie,Kuba,Indonezja,Polska).

{gallery}2018.12.05_konferencja{/gallery}