Konferencja “Polakom ratującym Żydów”

You are currently viewing Konferencja “Polakom ratującym Żydów”

22 września w sali papieskiej na Jasnej Górze odbyła się konferencja „Polakom ratującym Żydów” połączona z uroczystością odsłonięcia pamiątkowej instalacji – obelisku dedykowanego także Paulinom, którzy nieśli pomoc Żydom.

Spotkanie adresowane było do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. ZS im. J. Kochanowskiego reprezentowali uczniowie z klasy 2D pod opieką Pani Katarzyny Organy.

Organizatorami wydarzenia była Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze.