Konferencja “Jestem kobietą”

11 pażdziernika klasa IIB uczestniczyła w konferencji ,,Jestem kobietą” zorganizowanej przez dyrektor Centrum Terapii w Częstochowie Iwonę Michalską–Wierusz oraz Prodziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Jana Długosza dr Zbigniewa Wieczorka. Wykłady i prelekcję dotyczyły ważnych współczesnych problemów i aspektów życia kobiet i ich rodzin.

Mgr Tomasz Jaskóła – historyk i pedagog w wykładzie ,,Polka 1918- 2018” omówił w problem emancypacji kobiet oraz postacie znamienitych kobiet – mieszkanek Częstochowy.

Mgr Jagoda Fudała z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów przedstawiła skutki uzależnienia i choroby alkoholowej kobiet. Podkreśliła różnice w specyfice biologicznej, kulturowej i psychicznej w leczeniu uzależnionych kobiet i mężczyzn. W wykładzie podkreśliła odmienny metabolizm alkoholu u kobiet w porównaniu do mężczyzn, wskazała, że po spożyciu takiej samej ilości alkoholu stężenie alkoholu we krwi kobiety jest około 40% wyższe niż u mężczyzny. Zjawisko to spowodowane jest kilkoma przyczynami m.in.: mniejszą zawartością wody w organizmie, niższą aktywnością enzymu rozkładającego alkohol w soku żołądkowym. Podkreśliła, że sytuacja nadużywania alkoholu może destabilizować życie rodziny, być przyczyną poważnych problemów, cierpienia, braku poczucia bezpieczeństwa dorosłych i dzieci.

Dr nauk fizycznych Karina Nowak – Mistrzyni Świata WAKEF w Londynie 2002 w wykładzie ,,Sukces ma twarz Kobiety” przedstawiła przebieg własnej kariery sportowej i naukowej, jednocześnie zachęciła młodzież obecną na konferencji do uprawiania sportu i ,wschodnich sztuk walki.

Mgr Renata Durda Kierownik Ogólnopolskiej Niebieskiej Linii wygłosiła wykład – ,,Przemoc wobec kobiet- Przemoc w relacjach między płciami” omówiła zjawisko przemocy z różnych perspektyw, które jest obecne w domach, w pracy, w szkołach i instytucjach, jest uniwersalnym problemem jaki zagraża życiu, zdrowiu i szczęściu nas wszystkich. Przemoc to jeden z głównych powodów śmierci w grupie wiekowej 15-44 lat, przyczynia się do śmierci 14% mężczyzn i 7% śmierci kobiet. Podkreśliła dramatyczną statystykę, jaką odnotowano w ostatnich latach w Polsce – śmierć 500 kobiet – ofiar przemocy domowej, które zwykle pozostawiają osierocone osamotnione w rozpaczy dzieci.

Uczestnicy wykładów mieli możliwość obejrzenia pokazu mody przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy w Częstochowie im. W.S. Reymonta pod nazwą ,,Barwy Ziemi” oraz wysłuchać piosenek z repertuaru Edyty Górniak.

Udział w konferencji ,,Jestem Kobietą” pozwolił młodzieży poznać poglądy, problemy kobiet i ich sposób rozwiązywania, dla każdego stał się źródłem refleksji, dyskusji i wyciągania wniosków.
Opiekunem była mgr Małgorzata Jagiełło

{gallery}2018.10.11_kkobiet{/gallery}