KOCHANOWSKI Z AKREDYTACJĄ

You are currently viewing KOCHANOWSKI Z AKREDYTACJĄ

Nasza szkoła otrzymała Akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021 – 2027, która jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane w mobilnościami w ramach programu Erasmus.

Dzięki akredytacji uczniowie Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie będą mogli odbywać praktyki zawodowe za granicą, co jest niezwykle cennym doświadczeniem pozwalającym na rozwój ich umiejętności językowych i międzykulturowych.

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk.

Ogromnie się cieszymy z osiągnięcia i jesteśmy przekonani, że uczniowie naszej szkoły skorzystają z tej niepowtarzalnej okazji zdobycia cennego doświadczenia pracy w zagranicznych firmach.