Innowacja Policyjna

28 października klasy IE4 i ID4 wraz z wychowawcami w ramach innowacji wybrały się do Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie.

Na początku uczniowie zostali zapoznani z postępowaniem rekrutacyjnym do policji. Następnie wzięli udział w prelekcji na temat dopalaczy i cyberprzemocy.