Informacja dla Maturzystów

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 grudnia 2020 roku następują zmiany w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego:

• egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach
• brak egzaminów ustnych (możliwe tylko dla absolwentów, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną).
• zniesienie obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

ZMIANY W DEKLARACJACH MATURALNYCH

• Jeśli jesteś w czwartej klasie i złożyłeś deklarację wstępną do dnia 30.09.2020r. lub
• Jeśli jesteś absolwentem z poprzednich lat i złożyłeś już deklarację przed wejściem w życie nowego rozporządzenia

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację – formularz jest dostępny tutaj:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Q&A/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf

Preferowany przez szkołę termin wprowadzania zmian w deklaracjach tegorocznych absolwentów to czas styczniowych egzaminów zawodowych.

Absolwenci z poprzednich lat, którzy chcą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego mogą składać deklaracje do dnia 8 lutego 2021r. Można ją pobrać korzystając z poniższego linku, wypełnić i przynieść do szkoły.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Q&A/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/