Dnia 8 września 2016 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Serdecznie zapraszamy

Pan Paweł Kołodziejczyk - Język angielski

30.06.2016 r. godz. 12:30

Pani Katarzyna Organa - Fizyka klasa I i II

28.06.2016 r. godz. 11:00

28.07.2016 r. godz. 11:00

26.08.2016 r. godz 11:00

Pani Dorota Szymczyńska - Planowanie produkcji i dystrybucji

5.07.2016 r. godz. 9:00

29.07.2016 r. godz. 9:00

26.03.2016 r. godz. 9:00

Pani Krzysztofa Jończyk-Kałuża - Język angielski

24.06.2016 r. godz. 11:00

15.07.2016 r. godz 11:00

20.07.2016 r. godz. 12:00

Pani Jolanta Braciszewicz - Matematyka klasa IVE, IV B

24.06.2016 r. godz. 9:30

05.07.2016 r. godz. 12:00

29.07.2016 r. godz. 12:00

Pani Jolanta Braciszewicz - Matematyka klasa IC, ID, IE, IF

5.07.2016 r. godz. 11:15

29.07.2016 r. godz. 12:45

26.08.2016 r. godz. 11:00

Pani Jolanta Braciszewicz - Matematyka klasa IIA, IID, IIE, IIIC, IIIA

5.07.2016 r. godz. 10:30

29.07.2016 r. godz. 13:30

26.08.2016 r. godz. 11:45

Pani Jolanta Rucińska - Rachunkowość 

27.06.2016 r. godz. 11:00

01.08.2016 r. godz. 11:00

26.08.2016 r. godz. i 11:00

Pani Joanna Hołodniuk

29.06.2016 r. godz. 9:00

26.08.2016 r. godz. 9:00

29.08.2016 r. godz. 9:00

Pani Magdalena Skoczewska - Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji

27.06.2016 r. godz. 10:30

28.06.2016 r. godz. 10:30

16.08.2016 r. godz. 10:00

Pani Edyta Waryś - Logistyka zaopatrzenia i produkcji 

24.06.2016 r. godz. 10:00

27.06.2016 r. godz. 10:00

22.08.2016 r. godz. 10:00

Pani Lidia Domagała - Matematyka

28.06.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

28.06.2016 r. godz. 10:45 kl. IIIA/B/E

5.07.2016 r. godz. 9:15 kl. IIIA/B/E

5.07.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

26.08.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

26.08.2016 r. godz. 10:45 kl. IIIA/B/E

 

 

 

Opublikowany został nowy regulamin rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się. Kliknji tu.

Przypominamy, że od 18 stycznia obowiązuje nowy plan lekcji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Dyrektora OKE w Jaworznie dotyczącego opłat dla absolwentów za przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Link

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o materiałach i przyborach, które zdający może mieć podczas pisania egzaminu zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramen egzaminów zawodowych w 2016 roku.

W dniu 14 grudnia o godz. 17 odbędzie się zebrania z rodzicami, na których zostaną przedstawione propozycje ocen na pierwszy semestr.

Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców od godziny 17.30

Zapraszamy rodziców wszystkich klas.

Lp. KLASA

TYP

SZKOŁY

WYCHOWAWCA SALA INNOWACJE
1 I A TL Agnieszka Kędzierska 54 Rozwijanie umiejętności przydatnych w Ochotniczej Straży Pożarnej
2 I B TL Barbara Płaczek 78 Działania logistyczne w policji
3 I C TL Halina Klepacz-Skoczylas 61 Działania logistyczne w policji
4 I D TL Agata Marks 69 Działania logistyczne w policji
5 I E TL Jolanta Wieloch 59 Działania logistyczne w policji
6 I F TE Joanna Hołodniuk 51 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
7 I G TE Danuta Bilka 52 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
        90  
8 II A TL Edyta Waryś 90 Rozwijanie umiejętności przydatnych w Ochotniczej Straży Pożarnej
9 II B TL Agata Czerwińska 60 Działania logistyczne w policji
10 II C TL Jolanta Buss 92 Działania logistyczne w policji
11 II D TL Aleksandra Kupczak 50 Działania logistyczne w policji
12 II E TE Ewa Skuza 94 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
13 II F TE Teresa Gawron 32 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
        102  
14 III A TL Bożena Bąk 80 Rozwijanie umiejętności przydatnych w Ochotniczej Straży Pożarnej
15 III B TL Katarzyna Stępień 102  
16 III C TE Monika Merczyńska 88 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
17 III D TE Joanna Piątkowska 100 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
18 III E TE Paweł Trebert 84 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
19 3 a ZSZ Katarzyna Organa 55  
           
20 IV A TL Dorota Szymczyńska 28 Elementy ochrony przeciwpożarowej w logistyce
21 IV B TL Krzysztofa Jończyk-Kałuża 64  
22 IV C TH Lidia Domagała 98 Technik Handlowiec z przygotowaniem do pracy w charakterze przedstawiciela
23 IV D TE Paweł Kapica 53 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
24 IV E TE Dariusz Puch 104 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej

7 września 2015 roku odbędzie się zebranie z rodzicami.

Rodziców uczniów z klas pierwszym zapraszamy na godzinę 17:00 na salę gimnastyczną, a następnie do wyznaczonych sal.

Rodziców uczniów z klas II, III, IV zapraszamy na godz. 17:30 do wyznaczonych sal.

Lp. KLASA TYP SZKOŁY WYCHOWAWCA SALA INNOWACJE
1 I A TL Agnieszka Kędzierska 61 Rozwijanie umiejętności przydatnych w Ochotniczej Straży Pożarnej
2 I B TL Barbara Płaczek 78 Działania logistyczne w policji
3 I C TL Halina Klepacz-Skoczylas 57 Działania logistyczne w policji
4 I D TL Agata Marks 69 Działania logistyczne w policji
5 I E TL Jolanta Wieloch 59 Działania logistyczne w policji
6 I F TE Joanna Hołodniuk 54 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
7 I G TE Danuta Bilka 52 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
           
8 II A TL Edyta Waryś 90 Rozwijanie umiejętności przydatnych w Ochotniczej Straży Pożarnej
9 II B TL Agata Czerwińska 60 Działania logistyczne w policji
10 II C TL Jolanta Buss 64 Działania logistyczne w policji
11 II D TL Aleksandra Kupczak 50 Działania logistyczne w policji
12 II E TE Ewa Skuza 94 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
13 II F TE Teresa Gawron 32 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
           
14 III A TL Bożena Bąk 80 Rozwijanie umiejętności przydatnych w Ochotniczej Straży Pożarnej
15 III B TL Katarzyna Stępień 92  
16 III C TE Monika Merczyńska 88 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
17 III D TE Joanna Piątkowska 100 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
18 III E TE Paweł Trebert 58 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
19 3 a ZSZ Katarzyna Organa 55  
           
20 IV A TL Dorota Szymczyńska 28 Elementy ochrony przeciwpożarowej w logistyce
21 IV B TL Krzysztofa Jończyk-Kałuża 64  
22 IV C TH Lidia Domagała 98 Technik Handlowiec z przygotowaniem do pracy w charakterze przedstawiciela
23 IV D TE Paweł Kapica 53 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej
24 IV E TE Dariusz Puch 104 Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej