W dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie dla rodziców klas pierwszych.

Zapraszamy

Data/godzina

Przedmiot

26.08.2019 r. godz. 8:00

matematyka

27.08.2019 r. godz. 8:00

gospodarka magazynowa

magazyny przyprodukcyjne

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

obsługa jednostek zewnętrznych

planowanie przepływu zasobów i informacji

wychowanie fizyczne

28.08.2019 r. godz. 8:00

język polski

język angielski w logistyce

język angielski

28.08.2019 r. godz. 12:00

obsługa jednostek zewnętrznych

Faktury za II semestr należy dostarczyć do dnia 4 czerwca 2019 roku do pedagoga szkolnego.

Zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą sie zgodnie z poniższym harmonogramem.

13.05.2019r. godz. 17:00 - klasy 2 i 3

14.05.2019r. godz. 17 - klasy 1

Z dniem 27.04.2019 r. został zawieszony strajk nauczycieli w Naszej szkole.

Od dnia 29 kwietnia zajęcia odbywają zgodnie z planem zajęć.

W dniach od 18 do 24 marca 2019 roku odbędzie się dofinansowana przez MON, wycieczka na Ukrainę. Koszt 450 zł/os.

Informacje oraz zapisy przyjmowane są do końca lutego 2019r. w sekretariacie pok. 41.

Ilość miejsc ograniczona!

Program wycieczki

UWAGA!!!

TERMIN SKŁADANIA FAKTUR DO PEDAGOGA SZKOLNEGO:

4 GRUDNIA 2018

28 sierpnia (wtorek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami klas pierwszych.

LP.

Przedmiot

Nauczyciel

Klasa

Termin

Termin

Termin

Data

Godzina

Data

Godzina

Data

Godzina

1

Prawo i ubezpieczenia w transporcie

Dorota Szymczyńska

IF

25.06.2018

11:00

23.07.2018

11:00

21.08.2018

11:00

2

Planowanie przepływu zasobów i informacji

Artur Go

IVA, IIIC, IIIE

28.06.2018

11:30

20.07.2018

13:00

22.08.2018

11:00

3

Matematyka

Lidia Domagała

IIE, IID, IIG, IIIA

25.06.2018

08:45-09:30

03.07.2018

09:00-10:00

21.08.2018

09:00-10:00

4

Matematyka

Jolanta Braciszewicz

IC, IE, IIC, IIIC, IIID, IVE

26.06.2018

11:00

IC, IE

03.07.2018

08:00-08:45

IIC

03.07.2018

08:45-09:30

IIIC, IIID

03.07.2018

09:45-10:30

IVE, IVF

03.07.2018

10:30-11:15

IC, IE

20.08.2018

11:30-12:15

IIC

20.08.2018

12:15-13:00

IIIC, IIID

20.08.2018

13:15:14:00

IVE, IVF

20.08.2018

14:15-15:00

5

Matematyka

Kamil Bednarek

IA, ID, IF, IIA, IIB IIIB, IIIE, IIIF

27.06.2018

09:30

03.07.2018

09:30

21.08.2018

10:00

6

Magazyny przyprodukcyjne

Magdalena Skoczewska

IC, IE

25.06.2018

10:00

09.07.2018

10:00

21.08.2018

10:00

7

Planowanie produkcji

Magdalena Skoczewska

IID

25.06.2018

10:00

09.07.2018

10:00

21:08.2018

10:00-11:00

8

Rachunkowość finansowa

Joanna Hołodniuk

IIIF

27.06.2018

12:00

28.06.2018

10:00

23.07.2018

10:00

9

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Magdalena Pabiasz-Poskuta

IID

26.06.2018

08:00

12.07.2018

12:00

20.08.2018

08:00

10

Język angielski w logistyce (zawodowy)

Paweł Kołodziejczyk

IID, IIE, IIIE

25.06.2018

10:00

10.08.2018

11:30

23.08.018

10:00

11

Język angielski

Krzysztofa Jończyk-Kałuża

IIIA, IIID, IIIE

25.06.2018

09:00

27.06.2018

08:00

11.07.2018

12:00

12

Język angielski

Aleksandra Pytel

IIA

25.06.2018

09:00

10.07.2018

12:00

06.08.2018

09:00

13

Usługi transportowe

Katarzyna Idzikowska

IIIE

12.07.2018

12:30

20.08.2018

10:00

21.08.2018

10:00

14

Język polski

Joanna Walczak

IIIA

26.06.2018

11:30

28.06.2018

12:30

22.08.2018

11:00

15

Język polski

Anna Malak

IF, IIIC

28.06.2018

11:00

09.07.2018

12:00

22.08.2018

11:00

16

W-f

Aleksandra Kupczak

IE

25.06.2018

10:00

27.06.2018

10:00

20.08.2018

10:00

W dniu 15 maja (wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.