LP.

Przedmiot

Nauczyciel

Klasa

Termin

Termin

Termin

Data

Godzina

Data

Godzina

Data

Godzina

1

Prawo i ubezpieczenia w transporcie

Dorota Szymczyńska

IF

25.06.2018

11:00

23.07.2018

11:00

21.08.2018

11:00

2

Planowanie przepływu zasobów i informacji

Artur Go

IVA, IIIC, IIIE

28.06.2018

11:30

20.07.2018

13:00

22.08.2018

11:00

3

Matematyka

Lidia Domagała

IIE, IID, IIG, IIIA

25.06.2018

08:45-09:30

03.07.2018

09:00-10:00

21.08.2018

09:00-10:00

4

Matematyka

Jolanta Braciszewicz

IC, IE, IIC, IIIC, IIID, IVE

26.06.2018

11:00

IC, IE

03.07.2018

08:00-08:45

IIC

03.07.2018

08:45-09:30

IIIC, IIID

03.07.2018

09:45-10:30

IVE, IVF

03.07.2018

10:30-11:15

IC, IE

20.08.2018

11:30-12:15

IIC

20.08.2018

12:15-13:00

IIIC, IIID

20.08.2018

13:15:14:00

IVE, IVF

20.08.2018

14:15-15:00

5

Matematyka

Kamil Bednarek

IA, ID, IF, IIA, IIB IIIB, IIIE, IIIF

27.06.2018

09:30

03.07.2018

09:30

21.08.2018

10:00

6

Magazyny przyprodukcyjne

Magdalena Skoczewska

IC, IE

25.06.2018

10:00

09.07.2018

10:00

21.08.2018

10:00

7

Planowanie produkcji

Magdalena Skoczewska

IID

25.06.2018

10:00

09.07.2018

10:00

21:08.2018

10:00-11:00

8

Rachunkowość finansowa

Joanna Hołodniuk

IIIF

27.06.2018

12:00

28.06.2018

10:00

23.07.2018

10:00

9

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Magdalena Pabiasz-Poskuta

IID

26.06.2018

08:00

12.07.2018

12:00

20.08.2018

08:00

10

Język angielski w logistyce (zawodowy)

Paweł Kołodziejczyk

IID, IIE, IIIE

25.06.2018

10:00

10.08.2018

11:30

23.08.018

10:00

11

Język angielski

Krzysztofa Jończyk-Kałuża

IIIA, IIID, IIIE

25.06.2018

09:00

27.06.2018

08:00

11.07.2018

12:00

12

Język angielski

Aleksandra Pytel

IIA

25.06.2018

09:00

10.07.2018

12:00

06.08.2018

09:00

13

Usługi transportowe

Katarzyna Idzikowska

IIIE

12.07.2018

12:30

20.08.2018

10:00

21.08.2018

10:00

14

Język polski

Joanna Walczak

IIIA

26.06.2018

11:30

28.06.2018

12:30

22.08.2018

11:00

15

Język polski

Anna Malak

IF, IIIC

28.06.2018

11:00

09.07.2018

12:00

22.08.2018

11:00

16

W-f

Aleksandra Kupczak

IE

25.06.2018

10:00

27.06.2018

10:00

20.08.2018

10:00

W dniu 15 maja (wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

W dniu 5 grudnia (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2017 wynosi 220 zł.
Termin składania faktur do pedagoga szkolnego:
5 grudnia 2017.

W dniu 15 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami klas IV.

Osoby, które we wrześniu tego roku, zapisywały się na kurs operatora wózka widłowego - spotkanie organizacyjne z przedstawicielem firmy realizującej kurs, odbędzie się 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 10.30 na świetlicy szkolnej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 15 września do pedagoga szkolnego

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie Częstochowy, których dochód na osobę w rodzinie w sierpniu 2017 roku nie przekroczył kwoty 514,00 zł netto.

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 14 września do pedagoga szkolnego.

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 6 września (środa) o godzinie 17:00.

 

 

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

Klasa

1.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

29 maja  godz. 12.00

26 czerwca  godz. 12.00

10 lipca  godz. 12.00

czwarta

2.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.30

10 lipca  godz. 12.45

25 sierpnia  godz. 11.30

pierwsza

3.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.30

10 lipca  godz. 13.15

25 sierpnia  godz. 12.00

druga

4.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.30

10 lipca  godz. 13.45

25 sierpnia  godz. 12.30

trzecia

5.

p. Lidia Domagała

Matematyka

27, 30  czerwca  godz. 9.00

25 sierpnia  godz. 9.00

pierwsza

6.

p. Lidia Domagała

Matematyka

27, 30  czerwca  godz. 9.00

25 sierpnia  godz. 9.45

druga/trzecia

7.

p. Kamil Bednarek

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.00

12 lipca  godz. 11.00

25 sierpnia  godz. 11.00

pierwsza/druga

8.

p. Joanna Walczak-Kramer

j. polski

27, 28  czerwca  godz. 9.00

03 lipca  godz. 9.00

pierwsza/druga/

trzecia

9.

p. Anna Malak

j. polski

27, 28  czerwca  godz. 9.30

17 sierpnia  godz. 9.30

trzecia

10.

p. Magdalena Skoczewska

Logistyka w procesach produkcji

26 czerwca  godz. 11.30

11 lipca  godz. 8.00

28 sierpnia  godz. 8.30

pierwsza

11.

p. Jolanta Rucińska

rachunkowość

27 czerwca  godz. 8.00

31 lipca  godz. 8.00

18 sierpnia  godz. 8.00

czwarta

12.

p. Jolanta Rucińska

rachunkowość

27 czerwca  godz. 9.00

31 lipca  godz. 9.00

18 sierpnia  godz. 9.00

trzecia

13.

p. Aleksandra Pytel

j. angielski

26 czerwca  godz. 11.00

10 lipca  godz. 11.00

21 sierpnia  godz. 11.00

pierwsza

14.

p. Paweł Kołodziejczyk

j. angielski zawodowy

24 lipca  godz. 9.45

16, 18  sierpnia  godz. 10.00

pierwsza

15.

p. Krzysztofa Jończyk-Kałuża

j. angielski

11 lipca  godz. 12.00

12, 13  lipca  godz. 8.30

pierwsza/druga/

czwarta

16.

p. Justyna Grochowina

Zapasy i magazynowanie

30 czerwca  godz. 11.00

14 lipca  godz. 11.00

25 sierpnia  godz. 11.00

pierwsza

17.

p. Artur Go

Obsługa jednostek zewnętrznych

11 lipca  godz. 11.00

03, 04 sierpnia  godz. 11.00

czwarta

18.

p. Artur Go

Planowanie przepływów i zasobów

11 lipca  godz. 11.00

03, 04 sierpnia  godz. 11.00

czwarta

19.

p. Katarzyna Organa

Fizyka

27, 28 czerwca  godz. 9.00

28 sierpnia  godz. 9.00

trzecia