W dniu 12 kwietnia odbyła się żywa lekcja historii, która została przygotowana przez uczniów naszej szkoły w ramach konkursu "Policjanci w służbie historii".

Lekcja odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a gościem specjalnym była Pani Czesława Bagińska, córka st. posterunkowego Szczepana Stradowskiego.

W dniach 31 marca – 3 kwietnia w ramach wyjazdu studyjnego laureaci konkursów, nauczyciele, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, samorządowcy i wolontariusze odwiedzili Bruksele.

PE odwiedziła liczna grupa laureatów konkursów historycznych, literackich, artystycznych, ekologicznych i muzycznych. Głównym punktem kilkudniowego wyjazdu było spotkanie w Parlamencie Europejskim z Europoseł Jadwigą Wiśniewską, która opowiedziała o pracy w Brukseli i Strasburgu.

W Parlamencie Europejskim gościli uczniowie, laureaci konkursów organizowanych przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską, między innymi jubileuszowej edycji Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, której laureatką została uczennica klasy III D Weronika Dudek. Zaproszenie do Brukseli otrzymali także nauczyciele, opiekunowie uczniów zwycięskich prac.

Podczas wyjazdu uczestnicy zobaczyli najważniejsze miejsca i zabytki Brukseli, takie jak historyczne centrum Grand Place wraz z najbardziej rozpoznawalną belgijską fontanną - Manneken Pis i monumentalnym gotyckim ratuszem, wzgórze Mon des Arts, skąd roztacza się piękna panorama miasta, Atomium, parlament belgijski, a także Pałac Królewski. Atrakcją wyjazdu była również wizyta w Gandawie oraz Brugii, zwanej flamandzką Wenecją.

13 kwietnia 2019 roku odbyły się na Cmentarzu Kule w Częstochowie obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystość zorganizował Urząd Miasta Częstochowy i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Częstochowie. Obchody rocznicy rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego, następnie uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W uroczystościach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, przedstawiciele władz miasta, lokalni samorządowcy, kombatanci, a także uczniowie częstochowskich szkół i powiatu częstochowskiego.

Hołd ofiarom zbrodni Katyńskiej złożyła delegacja Naszej Szkoły: Poczet Sztandarowy, dyrektor Mariusz Zawada, nauczyciele oraz młodzież. Podczas uroczystości wartę honorową przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej pełnili uczniowie naszej szkoły.

W dniu 12 kwietnia uczniowie naszej szkoły ZS. Im. Jana Kochanowskiego z klas 3b I 3e uczestniczyli w akcji Wielkanoc z PCK.

Akcja odbyła się w Tesco Częstochowa przy ul. Drogowców. Zebrane pieniążki przeznaczone będą na paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim za odział w akcji!!!!

Opiekun PCK H.Klepacz-Skoczylas

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły, z klasy IIIB – Eryk Fabrykowski został finalistą III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno Logistycznej.

Oprócz atrakcyjnych nagród, największym osiągnięciem jest otwarta droga na studia, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, który był organizatorem Olimpiady. Teraz wystarczy tylko zdać maturę.

GRATULUJEMY!!!

4 kwietnia, z inicjatywy Dyrektora naszej szkoły odbyło się niecodzienne spotkanie z panem Piotrem Firkowskim synem Mirosława, ps. Sławek więźnia trzech obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.

Podczas tego spotkania uczniowie klas pierwszych mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat życia więźniów w obozach koncentracyjnych jak również obejrzeć film dokumentalny i unikatowe zdjęcia będące świadectwem tamtych czasów i miejsc.

Mottem wszystkich wspomnień były słowa samego Mirosława Firkowskiego: „Aby to nigdy się nie powtórzyło… Należy pamiętać i czcić pamięć milionów ludzi, którzy oddali swoje życie za naszą wolność”.

Na zakończenie autor tej żywej lekcji historii na ręce pana Dyrektora przekazał społeczności szkolnej tabliczkę upamiętniającą spotkanie oraz książkę autorstwa swojego ojca pt. ,,Przez trzy kacety”.

5 kwietnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się Finał X Olimpiady Policyjnej. Do finału w którym udział wzięło 30 najlepszych uczniów z całej Polski znalazła się dwójka naszych uczniów: Wiktoria Więcław i Jakub Leśkiewicz.

W Szczytnie zawodowcy rywalizowali w części sportowej (bieg z przewrotem, bieg wahadłowy, rzut piłka lekarską i wyskok dosiężny) oraz egzaminie sprawdzającym wiedzę przed komisją.

Uczniowie rywalizowali o 15 indeksów WSPol. Po całym dniu zmagań okazało się, że w gronie najlepszych znaleźli się Wiktoria (7 miejsce) i Jakub (15 miejsce). Warto dodać, że Wiktoria w konkurencjach sprawnościowych uzyskała maksymalną liczbę punktów. Jakub natomiast bardzo dobrze wypadł na egzaminie teoretycznym.

W czasie wolnym którego było bardzo mało znaleźliśmy trochę czasu na zwiedzanie mazurskich jezior i spotkanie z naszą absolwentką Sylwią Bińczyk która jest studentką WSPol.

Jeszcze raz duże brawa i gratulacje dla Wiktorii i Jakuba oraz opiekuna Pawła Kapicy.

W niedzielę, 7 kwietnia w ramach obchodów miesiąca pamięci Zesłańców Sybiru uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie.

W uroczystościach na Skwerze Zesłańców Sybiru przy ul. Korczaka uczestniczyli m.in. m.in. kombatanci, przedstawiciele władz miasta, nauczyciele i uczniowie częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Po Hymnie Państwowym, wręczeniu odznak, wystąpieniach i złożeniu kwiatów odegrano Hymn Sybiraków, po czym uczestnicy przeszli do kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie odprawiono mszę św. w intencji żyjących i zmarłych Sybiraków.

4 kwietnia klasy 1a i 1c pod opieką pani Agnieszki Zarębskiej i pani Leny Czaji odwiedzili Planetarium na Uniwersytecie Jana Długosza.

Wybrali się w podróż miliardy lat wstecz by być świadkiem narodzin Wszechświata, a to wszystko dzięki Teleskopowi Hubble'a. Uczniowie mieli okazję zobaczyć formowanie się galaktyk i odwiedzić jedne z najpiękniejszych mgławic.

2.kwietnia obchodzimy w Częstochowie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

kulminacyjnym punktem tegorocznej akcji „Zapal się niebiesko dla autyzmu”  będzie koncert Cleo na placu Biegańskiego oraz podświetlenie wieży Jasnej Góry.

Klasa 1 B wzięła czynny udział w imprezie, jako wolontariusze uczniowie rozdawali dzieciom czapeczki oraz brali udział w zabawie.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).