Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać najnowszy sprzęt strażacki oraz zobaczyć jak prezentuje się w trudnych warunkach.

4 września klasa IIE z innowacją wojskową wzięła udział w obchodach 80 rocznicy spalenia Lelowa i zamordowania jego mieszkańców. Uroczystości przebiegały według harmonogramu:

8.50 – Przemarsz pod kościół Św. Marcina w Lelowie
9.15 – Złożenie wieńców na grobie zamordowanych w 1939 roku
9.30 – Msza Św. za poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Lelowa
10.30 – Przemarsz na cmentarz wojskowy
11.00 – Złożenie wieńców na cmentarzu wojskowym
11.30 – V Bieg Pamięci września 1939

Po głównych uroczystościach i poczęstunku wszystkich uczestników żołnierską grochówką uczniowie kl IIE pod opieką pani Katarzyny Organa i pana Roberta Kotucha udali się na spływ pontonami po rzece Białka.

Drodzy Mieszkańcy, Rodzice, Uczniowie oraz Absolwenci !!!


Rozpoczynamy etap głosowania na projekty budżetu obywatelskiego, który potrwa od 6 do 25 września.

Zapraszamy WSZYSTKICH (z Częstochowy) do głosowania na projekt ogólnomiejski o numerze 581 - Bieżnia przy Zespole Szkół im. J.Kochanowskiego w Częstochowie.

Głosować możecie Państwo w formie papierowej w komisji do głosownia w Urzędzie Miasta Częstochowy, jak również elektronicznie poprzez stronę www.konsultacje.czestochowa.pl

Każda z osób oddająca swój głos ma wpływ na kształt i charakter przestrzeni miejskiej.

2019.09.04 budzet

Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie miasta Częstochowy

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł.

Termin składania wniosków wraz z niezbędną dokumentacją – 12 września 2019 roku

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, na stronie internetowej szkoły lub na stronie MOPS Częstochowa.

Pobierz wniosek

Zapraszamy na darmowy miesiąc (wrzesień) zajęć teakwondo dla uczniów naszej szkoły w Klubie Sportowym Droga Smoka Teakwondo.

Serdecznie zapraszamy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

2) 390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

3) 445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.1)) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Wniosek składa się w terminie do 16 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

W poniedziałek 2 września o godzinie 9:00 zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Szczególnie serdecznie witamy uczniów klas pierwszych. Zapoznają się oni z wychowawcami i dyrekcją naszej szkoły.

Życzymy Im samych sukcesów, mając nadzieję, że ten dzień będą zawsze mile wspominać, a lata nauki w naszej szkole będą zaliczać do najpiękniejszych chwil w życiu.

Uroczystości odbędą się na patio szkoły.

 

Po gimnazjum

Technikum nr 2:
kl IA technik logistyk - 2
kl IB technik logistyk - 1
kl IC technik logistyk- 1
kl ID technk spedytor - 0
kl IE technik ekonomista - 1

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (klasa łączona 15+15)
kl 1a magazynier-logistyk - 9
kl 1b sprzedawca - 7

Po szkole podstawowej

Technikum nr 2:
kl IA technik logistyk - 1
kl IB technik logistyk - 0
kl IC technik logistyk - 0
kl ID technk spedytor - 1
kl IE technik ekonomista - 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (klasa łączona 15+15)
kl 1a magazynier-logistyk - 0
kl 1b sprzedawca - 6

Serdecznie zapraszamy na obóz, zostały ostatnie miejsca!

W roku szkolnym 2018/19 odbyła się pierwsza edycja konkursu „Żołnierze w służbie historii”, w którym wzięli udział uczniowie klas mundurowych.

Konkurs zorganizowany został przez Biuro Edukacji Narodowej IPN i Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Dwa zespoły z Naszej Szkoły ( wśród 11 z Naszego Kraju) znalazły się w grupie laureatów i w nagrodę wyjadą do Włoch.

Poniżej nasi laureaci:

Zespół Szkół. im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
opiekun: Aneta Nowicz-Budziszewska
Klementyna Dudek, Natalia Napora, Julia Miedzińska

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
opiekun: Mariusz Kubis
Ewa Kaniewska, Daniel Kluźniak, Nikola Derda
Gratulujemy młodzieży godnego reprezentowania Naszej Szkoły.

W roku szkolnym 2018/19 odbyła się trzecia edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”, w którym wzięli udział uczniowie policyjnych klas mundurowych.

Do konkursu zostały zgłoszone 102 zespoły, z których większość uczestniczyła w przygotowanych przez jednostki terenowe IPN warsztatach kształtujących umiejętności przydatne w wykonaniu zadań konkursowych. Za upamiętnienie Szczepana Stradowskiego uczniowie Naszej Szkoły: Wiktoria Więcław, Jakub Leśkiewicz, Dominik Włudzik zostali wyróżnieni.

Grupą opiekował się Mariusz Kubis wspierany przez Dyrektora Mariusza Zawadę.

Poraz kolejny Nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu.

 

Więcej artykułów…