Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie miasta Częstochowy

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł.

Termin składania wniosków wraz z niezbędną dokumentacją – 12 września 2019 roku

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, na stronie internetowej szkoły lub na stronie MOPS Częstochowa.

Pobierz wniosek

Zapraszamy na darmowy miesiąc (wrzesień) zajęć teakwondo dla uczniów naszej szkoły w Klubie Sportowym Droga Smoka Teakwondo.

Serdecznie zapraszamy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

2) 390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

3) 445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.1)) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Wniosek składa się w terminie do 16 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

W poniedziałek 2 września o godzinie 9:00 zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Szczególnie serdecznie witamy uczniów klas pierwszych. Zapoznają się oni z wychowawcami i dyrekcją naszej szkoły.

Życzymy Im samych sukcesów, mając nadzieję, że ten dzień będą zawsze mile wspominać, a lata nauki w naszej szkole będą zaliczać do najpiękniejszych chwil w życiu.

Uroczystości odbędą się na patio szkoły.

 

Po gimnazjum

Technikum nr 2:
kl IA technik logistyk - 2
kl IB technik logistyk - 1
kl IC technik logistyk- 1
kl ID technk spedytor - 0
kl IE technik ekonomista - 1

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (klasa łączona 15+15)
kl 1a magazynier-logistyk - 9
kl 1b sprzedawca - 7

Po szkole podstawowej

Technikum nr 2:
kl IA technik logistyk - 1
kl IB technik logistyk - 0
kl IC technik logistyk - 0
kl ID technk spedytor - 1
kl IE technik ekonomista - 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (klasa łączona 15+15)
kl 1a magazynier-logistyk - 0
kl 1b sprzedawca - 6

Serdecznie zapraszamy na obóz, zostały ostatnie miejsca!

W roku szkolnym 2018/19 odbyła się pierwsza edycja konkursu „Żołnierze w służbie historii”, w którym wzięli udział uczniowie klas mundurowych.

Konkurs zorganizowany został przez Biuro Edukacji Narodowej IPN i Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Dwa zespoły z Naszej Szkoły ( wśród 11 z Naszego Kraju) znalazły się w grupie laureatów i w nagrodę wyjadą do Włoch.

Poniżej nasi laureaci:

Zespół Szkół. im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
opiekun: Aneta Nowicz-Budziszewska
Klementyna Dudek, Natalia Napora, Julia Miedzińska

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
opiekun: Mariusz Kubis
Ewa Kaniewska, Daniel Kluźniak, Nikola Derda
Gratulujemy młodzieży godnego reprezentowania Naszej Szkoły.

W roku szkolnym 2018/19 odbyła się trzecia edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”, w którym wzięli udział uczniowie policyjnych klas mundurowych.

Do konkursu zostały zgłoszone 102 zespoły, z których większość uczestniczyła w przygotowanych przez jednostki terenowe IPN warsztatach kształtujących umiejętności przydatne w wykonaniu zadań konkursowych. Za upamiętnienie Szczepana Stradowskiego uczniowie Naszej Szkoły: Wiktoria Więcław, Jakub Leśkiewicz, Dominik Włudzik zostali wyróżnieni.

Grupą opiekował się Mariusz Kubis wspierany przez Dyrektora Mariusza Zawadę.

Poraz kolejny Nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu.

 

Po miesiącach wytężonej pracy, 19 czerwca nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan dyrektor Mariusz Zawada, który podziękował uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom za wspólne miesiące nauki i pracy oraz pogratulował osiągniętych sukcesów, wyrażając dumę i zadowolenie. Młodzież otrzymała wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce. Uroczystość zakończyła się krótkim programem artystycznym w wykonaniu uczniów z klasy 3F i 2B. Następnie uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad minionymi miesiącami oraz podzielić się wakacyjnymi planami.

12 czerwca w ramach konkursu „Żołnierze w służbie historii”, przeprowadzona została żywa lekcja historii dotycząca bohatera Lecha Smólskiego. 

Lekcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni, w towarzystwie ósmoklasistów i przedstawicieli V Szczepu Harcerskiego ,, Sulimczycy”. Przeprowadzona została przez uczniów z ZS im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, pod opieką mgr Mariusza Kubisa oraz gościa specjalnego – sekretarz stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, pani Beaty Bieleckiej.

Całe wydarzenie zaczęło się przedstawieniem prezentacji „Lech Smólski – kwiat bohaterstwa”, która była tłem dla referatu odczytanego przez ucznia Daniela Kluźniaka. Następnie uczennica Nikola Derda przedstawiła film, który był wywiadem z dr. J. Sętowskim, przeprowadzonym dnia 23 maja br. Po obejrzeniu filmu uczniowie zmierzyli się z quizem wiedzy o omawianym bohaterze, a zwycięzców nagrodzono słodkościami. Następnie druhna Beata Bielecka przekazała harcerzom książkę ,,Mężom i ojcom naszym” , wydaną przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Częstochowie. W międzyczasie można było zapoznać się z portretem Lecha Smólskiego, który namalowała niegdyś uczennica z ZS im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie.

Lekcja odbyła się w wesołej i przyjaznej atmosferze, a cały event został uwieczniony przez zdjęcia, które robił pomocnik – uczeń Michał Tomżyński. Na koniec zostało zrobione uczestnikom lekcji wspólne zdjęcie pamiątkowe.

Nasze Szkolne Koło Wolontariatu za aktywną pomoc i współprace otrzymało podziękowania od Dyrekcji Zespołu Szkół nr 28 w Częstochowie.