12 września br., uczniowie klasy IV B pod opieką wychowawcy wybrali się na wycieczkę do Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Auschwitz-Birkenau jest jedynym obozem koncentracyjnym znajdującym się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Był on podzielony na trzy części: Auschwitz (Oświęcim I), obóz pracy przymusowej, pełniący również funkcję centrum zarządzającego; Auschwitz II –Birkenau (Brzezinka), najpierw obóz koncentracyjny, potem także obóz śmierci wyposażony w komory gazowe i krematoria; Auschwitz III - Monowitz (Monowice), obóz pracy przymusowej w fabryce Buna-Werke koncernu IG Farben.

Na terenie Oświęcimia dołączyła do nas pani przewodnik, która przybliżyła nam historię zbrodni hitlerowskiej. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało życie więźniów i jakie warunki panowały w obozie. Dla osób, które były tam po raz pierwszy, był to wstrząsający widok i silne przeżycie emocjonalne. Nikt, kto nigdy wcześniej nie był w Oświęcimiu, nie jest w stanie wyobrazić sobie tragedii, która miała tam miejsce. Nasza wycieczka dzieliła się na dwa etapy: Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau. Trwała ponad cztery godziny. Myślę, że każdy, przynajmniej raz w życiu, powinien odwiedzić obóz Auschwitz-Birkenau i w ten sposób oddać hołd poległym tam osobom.

Kolejnym etapem wycieczki była Pszczyna ze swoim zamkiem, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich na terenie województwa śląskiego i najcenniejszym zabytkiem, jakim może się pochwalić Pszczyna. Tutejszy zamek to wspaniała budowla, która zachwyca swą architekturą, wspaniałymi wnętrzami oraz ciekawą historią. Przetrwało nie tylko wyposażenie i umeblowanie, ale nawet kryształowe zwierciadła! Każde z nich ma 14 metrów kwadratowych. Obronny, murowany zamek istniał tutaj już od XV wieku, ale wspaniała rezydencja powstała w efekcie licznych przebudów pod koniec XIX wieku. Projekt dzięki, któremu oglądamy dziś budynek w stylu francuskim był dziełem znanego architekta. Najsłynniejszą mieszkanką rezydencji była Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, księżna von Pless, nazywana Daisy (1873-1943).

Dzisiaj Komisja wyborcza w składzie: z-ca dyrektora Aleksandra Kupczak, pedagog szkolny Agata Zacharska i opiekun Samorządu uczniowskiego Agata Marks, podała wyniki głosowania na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Nową przewodniczącą została Oliwia Szymanek z kl. IIA, jej zastępcami Oktawian Trenda z kl. III F i Nikola Derda z kl. II E.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych osiągnięć

W czwartek 26 września w naszej szkole obchodzimy Dzień Języków Europejskich.

Z tej okazji nauczyciele języków obcych zapraszają wszystkich uczniów do wspólnego świętowania poprzez udział w konkursach, do których mogą się zgłosić całe klasy oraz chętni uczniowie.

 • Dlaczego uczymy się języków obcych? - Temat przewodni plakatu dla chętnych osób. (Plakat należy przynieść do wtorku 24 września do nauczycieli uczących języków obcych. Technika dowolna.)
 • Konkurs na najciekawiej przebraną klasę w barwy lub stroje związane z wybranym państwem europejskim. (biorą udział klasy I). W tymże dniu uczniowie przychodzą do szkoły przebrani w barwy jednego wylosowanego przez klasę państwa europejskiego. Mile widziane będą również wszelkie wyszukane przez Was dodatki (flagi, symbole danego kraju).
  Ia4 - Holandia
  Ib4 - Szwecja
  Ic4 - Niemcy
  Id4 - Włochy
  Ie4 - Anglia
  Iag - Norwegia
  Ia5 - Hiszpania
  Ib5 - Węgry
  Ic5 - Francja
  Id5 - Portugalia
  Ie5 - Grecja

Dla zwycięzców konkursów organizatorzy przygotowali nagrody ! Zapraszamy !

Organizatorty: Barbara Płaczek. Marta Skrtypkowiak. Agata Filejska

Rozpoczynamy zgłoszenia do XII edycji OOL, której zawody I stopnia (on-line) odbędą się 04.10.2019 roku.

Nowa formuła Olimpiady jest realizowana w oparciu o testy on-line.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie, każdy uczeń musi mieć aktywne konto w Aplikacji OOL. Test 1 etapu zostaną przeprowadzony w całości on-line. Test można będzie rozwiązywać na komputerze lub urządzeniu mobilnym - tablecie lub smartfonie

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2019 włącznie. Wszystkich zainteresowanych szkolni organizatorzy zapraszają codziennie w godzinach od 8.00 do 15.45 do sal: 63 lub 90.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać najnowszy sprzęt strażacki oraz zobaczyć jak prezentuje się w trudnych warunkach.

4 września klasa IIE z innowacją wojskową wzięła udział w obchodach 80 rocznicy spalenia Lelowa i zamordowania jego mieszkańców. Uroczystości przebiegały według harmonogramu:

8.50 – Przemarsz pod kościół Św. Marcina w Lelowie
9.15 – Złożenie wieńców na grobie zamordowanych w 1939 roku
9.30 – Msza Św. za poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Lelowa
10.30 – Przemarsz na cmentarz wojskowy
11.00 – Złożenie wieńców na cmentarzu wojskowym
11.30 – V Bieg Pamięci września 1939

Po głównych uroczystościach i poczęstunku wszystkich uczestników żołnierską grochówką uczniowie kl IIE pod opieką pani Katarzyny Organa i pana Roberta Kotucha udali się na spływ pontonami po rzece Białka.

Drodzy Mieszkańcy, Rodzice, Uczniowie oraz Absolwenci !!!


Rozpoczynamy etap głosowania na projekty budżetu obywatelskiego, który potrwa od 6 do 25 września.

Zapraszamy WSZYSTKICH (z Częstochowy) do głosowania na projekt ogólnomiejski o numerze 581 - Bieżnia przy Zespole Szkół im. J.Kochanowskiego w Częstochowie.

Głosować możecie Państwo w formie papierowej w komisji do głosownia w Urzędzie Miasta Częstochowy, jak również elektronicznie poprzez stronę www.konsultacje.czestochowa.pl

Każda z osób oddająca swój głos ma wpływ na kształt i charakter przestrzeni miejskiej.

2019.09.04 budzet

Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie miasta Częstochowy

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł.

Termin składania wniosków wraz z niezbędną dokumentacją – 12 września 2019 roku

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, na stronie internetowej szkoły lub na stronie MOPS Częstochowa.

Pobierz wniosek

Zapraszamy na darmowy miesiąc (wrzesień) zajęć teakwondo dla uczniów naszej szkoły w Klubie Sportowym Droga Smoka Teakwondo.

Serdecznie zapraszamy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

2) 390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

3) 445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.1)) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Wniosek składa się w terminie do 16 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

W poniedziałek 2 września o godzinie 9:00 zapraszamy uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Szczególnie serdecznie witamy uczniów klas pierwszych. Zapoznają się oni z wychowawcami i dyrekcją naszej szkoły.

Życzymy Im samych sukcesów, mając nadzieję, że ten dzień będą zawsze mile wspominać, a lata nauki w naszej szkole będą zaliczać do najpiękniejszych chwil w życiu.

Uroczystości odbędą się na patio szkoły.

 

Po gimnazjum

Technikum nr 2:
kl IA technik logistyk - 2
kl IB technik logistyk - 1
kl IC technik logistyk- 1
kl ID technk spedytor - 0
kl IE technik ekonomista - 1

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (klasa łączona 15+15)
kl 1a magazynier-logistyk - 9
kl 1b sprzedawca - 7

Po szkole podstawowej

Technikum nr 2:
kl IA technik logistyk - 1
kl IB technik logistyk - 0
kl IC technik logistyk - 0
kl ID technk spedytor - 1
kl IE technik ekonomista - 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (klasa łączona 15+15)
kl 1a magazynier-logistyk - 0
kl 1b sprzedawca - 6

Więcej artykułów…