W dniu 07 listopada o godz. 11:00 odbył się w naszej szkole etap szkolny Olimpiady Statystycznej.

Polegał on na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu on-line. Punkty możliwe do zdobycia za poszczególne części w teście on-line:

Część I (zadania łatwe) - max.18 punktów;

Część II (zadania standardowe) - max.16 punktów;

Część III (zadania trudne) - max.16 punktów;

Suma - max.50 punktów.

Udział wzięło 6 uczennic: 1. Alicja Bator 4F, 2. Magdalena Tomalska 4F, 3. Anna Trzepióra 3G, Weronika Dziedzic 3G, Patrycja Zając, 4. 3G, Weronika Wysmołek 3G.

Do drugiego etapu, który odbędzie się w styczniu w Katowicach zakwalifikowały się 3 uczennice: Trzepióra, Wysmołek i Tomalska.

Opiekę sprawowały: A. Bednarska i J.Ciesielska