11 listopada uczniowie klas mundurowych wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 101 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.

Młodzi ludzie uczestniczyli w Apelu Poległych na Placu Biegańskiego oraz złożyli kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła się uroczystym przemarszem uczestników II Aleja.