Nasza szkoła gościła organizatorów Olimpiady Zwolnieni z Teorii.. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do stworzenia projektów społecznych. Kontakt z p. L. Czaja i p. E. Skuza.

Uczestnicy programu zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu portalu zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego.

Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P.