Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie miasta Częstochowy

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł.

Termin składania wniosków wraz z niezbędną dokumentacją – 12 września 2019 roku

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, na stronie internetowej szkoły lub na stronie MOPS Częstochowa.

Pobierz wniosek