Data/godzina

Przedmiot

26.08.2019 r. godz. 8:00

matematyka

27.08.2019 r. godz. 8:00

gospodarka magazynowa

magazyny przyprodukcyjne

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

obsługa jednostek zewnętrznych

planowanie przepływu zasobów i informacji

wychowanie fizyczne

28.08.2019 r. godz. 8:00

język polski

język angielski w logistyce

język angielski

28.08.2019 r. godz. 12:00

obsługa jednostek zewnętrznych