W dniu 22 maja 2019 r. podczas obrad IX Walnego Zebrania Członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Główny w uznaniu szczególnych zasług na płaszczyźnie edukacyjno-dydaktycznej nadał Zespołowi Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie ZŁOTĄ ODZNAKĘ „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.