W niedzielę 21 kwietnia 26 uczniów naszej szkoły wraz z dwoma opiekunami wyjechało na miesięczne praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii do Plymouth w ramach programu POWER VET dofinansowanego z sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe (FRSE) Mobilność Edukacyjna. Tytuł naszego projektu to „Logistyka łączy Europę”.

W Plymouth praktyczną naukę zawodu rozpoczęła młodzież z klas trzecich ucząca się w zawodzie technik logistyk.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych uczniowie poznają również zabytki i kulturę hrabstwa Devon. Ważnym elementem pobytu w Wielkiej Brytanii jest również zwiększenie kompetencji posługiwania się językiem obcym.

Po długiej podróży trwającej od 6.15 do 16.00 młodzież została przywitana przez pracownika "TellUs Group". Uczniów zakwaterowano u angielskich rodzin, gdzie zapewniono im pełne wyżywienie. Mieszkanie u rodowitych Anglików dodatkowo pomaga rozwijać znajomość języka angielskiego oraz poznać życie codzienne Anglików. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami BHP oraz rozwiązali test kompetencji zawodowych.

Ostatnim punktem organizacyjnym była wycieczka zapoznawcza po przepięknym Plymouth. Dodatkowo pracownicy „TellUs Group” poinformowali młodzież o zasadach obowiązujących w miejscach publicznych oraz środkach transportu przekazując im miesięczne bilety na autobusy.

Pomimo pierwszego stresu i strachu przed niewiadomym potrafimy się bawić!

Pierwsze koty za płoty i lody przełamane bo mamy iście letnią pogodę.