W grudniu w WOM RODN w Częstochowie odbyła się debata dotycząca projektu W stronę dojrzałości. W debacie wzięły udział uczennice klasy II G Weronika Krajs, Martyna Cybułka i Klaudia Salamon.

W czasie debaty młodzież dyskutowała o seksualności.

Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, pod przewodnictwem lidera przygotowywali odpowiedzi na pytania:

  1. Jak jest?
  2. Jak być powinno
  3. Dlaczego nie jest jak być powinno?

Wnioski przedstawiał lider grupy. Po skończonej debacie liderzy napisali wspólne spostrzeżenia do Ministerstwa Zdrowia.

Młodzież otrzymała cenne nagrody. Atmosfera w czasie obrad była bardzo przyjazna, poznaliśmy punkt widzenia innych uczestników na temat zdrowia prokreacyjnego.

Opieka Jolanta Biel