10. grudnia klasy III A, III B, kształcące się w zawodzie technik logistyk uczestniczyły w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Tematyką spotkania był czas pracy kierowców, obowiązki i warunki przewozu drogowego. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z wyposażeniem samochodu do zadań techniczno-operacyjnych.