Dnia 14 maja klasa III A Technik logistyk  uczestniczyła w warsztatach wraz ze studentami studiów stacjonarnych I stopnia, semestru 2-ego letniego, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Warsztaty z zakresu marketingu prowadziła dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz.