Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2017 wynosi 220 zł.
Termin składania faktur do pedagoga szkolnego:
5 grudnia 2017.