Dnia 3 pażdziernika klasy IIIf i Ig technika ekonomisty odwiedziły Powiatową Komendę Policji w Kłobucku.

Wycieczka była zorganizowana w ramach realizowanej w tych klasach innowacji policyjno-prawnej. W trakcie wycieczki sierżant szt. Kamil Raczyński zapoznał uczniów z pracą poszczególnych wydziałów komendy: drogówką, dochodzeniówką oraz pracą dzielnicowych.

Uświadomił również uczniom jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania prawa i jaki wpływ może to mieć na ich przyszłe życie.