Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 15 września do pedagoga szkolnego