Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie informuje, że w dniu 15.02.2017 r. do godz. 21:00 odnotowano przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3) na terenie miasta Częstochowy przy którym wskazane jest informowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji.
Prognozuje się, że jakość powietrza na najbliższe 12 godzin będzie bardzo zła.
Wszelka aktywność na zewnątrz jest odradzana (dotyczy to w szczególności dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych). Osoby wrażliwe (z chorobami krążenia oraz chorobami układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie do niezbędnego minimum.