18 października 2016r. uczniowie klasy Ib i IIe poznali zasady funkcjonowania Zakładu Karnego w Herbach.

Celem wyjazdu była profilaktyka majaca uświadomić młodzieży konsekwencje związane z łamaniem ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Pobyt w zakładzie odosobnienia przybliżył codzienne życie więźniów, ich podział ze względu na popełnione przestępstwo. Uczniowie zobaczyli cele skazanych, spacerniak, pokój widzeń, bibliotekę, świetlicę oraz kaplicę ozdobioną malowidłami wykonanymi przez jednego z więźniów. Przybliżone zostały również zadania służby więziennej i specyfika pracy funkcjonariuszy.

Pobyt w Herbach wzbudził w każdym z uczestników głęboką refleksję – nie warto łamać prawa, bo życie na wolności jest wartością bezcenną.