Dnia 14 września 2016 r. uczniowie klasy III A – technik logistyk – realizujący innowację rozwijanie umiejętności przydatnych w OSP – byli w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie k/Częstochowy. Zapoznali się z niektórymi zadaniami realizowanymi przez OSP:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
    działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Obejrzeli sprzęt jakim dysponuje OSP Olsztyn i wykorzystali go w zajęciach praktycznych, jak obsługa autopompy.