15 marca kolejna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik logistyk (kl. I a, I b, I c, I d, II a) uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Warsztaty zakładały zapoznanie się z zagadnieniami geochemii i mineralogii.