9 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się uroczystość podsumowująca II Multimedialny Konkurs  Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni. Nagrody podczas spotkania w Urzędzie Miasta  wręczył zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak.

Najważniejszym celem konkursu było  przybliżenie częstochowskiej młodzieży postaci żołnierzy podziemia antykomunistycznego walczących o suwerenną Polskę w latach 1944-1963.

Organizatorami konkursu był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Honorowy patronat objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W finale szkołę reprezentowali: Krystian Janicki IIA, Dawid Korzec IIID, Wiktoria Chwałek IB. Wyróznienie w konkursie otrzymał Krystian Janicki.