01.03.2016 klasa II A kształcąca się w zawodzie technik logistyk i realizująca innowację pedagogiczną: rozwijanie umiejętności przydatnych w straży była z wizytą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Wł. Sikorskiego.

Tam zapoznali się z zagadnieniami z zakresu ratownictwa: chemicznego, wysokościowego, technicznego, medycznego i poszukiwawczo – ratowniczego. Obejrzeli sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz wyposażenie różnych pojazdów.