Kalendarz roku szkolnego 2018/2019.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

03 września 2018r.  godz. 9.00

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019r.

Semestr I

Dla klas IV od 03.09.2018r. do 14.12.2018r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 03.09.2018r. do 18.01.2019r.

Semestr II

 

Dla klas IV od 17.12.2018r. do 26.04.2019r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 21.01.2019r. do 26.06.2019r.

Ilość tygodni

Klasy IV – 30 tygodni nauki

Klasy młodsze 37 tygodni (odejmujemy w klasach III TL – 4 tygodnie, w klasach II i III TE - 3 tygodnie)

Egzamin maturalny

6, 7, 8 maja 2019r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

09 stycznia 2019r. – praktyczny – A.32 i poprawki A.30; A.31

10 stycznia 2019r.– pisemny – A.32, A.36 i wszystkie poprawki A.30; A.31; A.32; A.35; A.36

Od 11 stycznia  do 16 lutego 2019r. – praktyczny -  A.36 i poprawki A.35

Ogłoszenie wyników 22 marca 2019r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów       24 maja 2019r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

18 czerwca 2019r. – pisemny – wszystkie kwalifikacje

17 czerwca 2019r. – praktyczny – AU.22; A.31; poprawki A.30; A.32

Od 21 czerwca do 04 lipca 2019r. – praktyczny - AU.35 i poprawki A.35; A.36

Ogłoszenie wyników i przekazania dyplomów - 30 sierpnia 2019r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 kwietnia 2019r.

Zakończenie zajęć szkolnych

21 czerwca 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

1. 05 października 2018r.– piątek -wyjazd do Zakopanego

2. 02 listopad 2018r.

3. 10 stycznia  – czwartek – pisemny egzamin zawodowy

4. 26 marca – poniedziałek - Dzień Otwarty

5. 02 maja - czwartek

6. 06 maja – poniedziałek - matura

7. 07 maja  - wtorek - matura

8. 08 maja – środa - matura

9. 17 czerwca 2019r. – egzamin zawodowy praktyczny

10. 18 czerwca 2019r. – egzamin zawodowy pisemny