Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

04 września godz. 9.00

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 03 kwietnia 2018r.

Praktyka zawodowa

Kl. II F    20.10. – 10.11.2017r.

Kl. II G    27.11. – 15.12.2017r.

Kl. III A   20.10. – 17.11.2017r.

Kl. III B    27.11. – 22.12.2017r.

Kl. III C    12.02. – 09.03.2018r.

Kl. III D   12.03. – 12.04.2018r.

Kl. III E    16.04. – 18.05.2018r.

Kl. III F    12.03. – 05.04.2018r.

Kl. III G    16.04. – 11.05.2018r.

Semestr I

Dla klas IV od 04.09.2017r. do 15.12.2017r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 04.09.2017r. do 12.01.2018r.

Semestr II

 

Dla klas IV od 18.12.2017r. do 27.04.2018r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 15.01.2018r. do 22.06.2018r.

Ilość tygodni

Klasy IV – 30 tygodni nauki

Klasy młodsze 37 tygodni

Egzamin maturalny

4, 7, 8 maja 2018r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

10 stycznia 2017r. – praktyczny – A.30; A.31; A.32

11 stycznia 2018r.– pisemny – wszystkie kwalifikacje

Od 12 stycznia  do 17 lutego 2018r. – praktyczny -  pozostałe kwalifikacje

Ogłoszenie wyników 23 marca 2018r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów       25 maja 2018r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

19 czerwca 2018r. – pisemny – wszystkie kwalifikacje

26 czerwca 2017r. – praktyczny – A.30; A.31; A.32

Od 22 czerwca do 04 lipca 2018r. – praktyczny -  pozostałe kwalifikacje

Ogłoszenie wyników 31 sierpnia 2018r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

27 kwietnia 2018r.

Zakończenie zajęć szkolnych

22 czerwca 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

1. 6 października – piątek

2. 11 stycznia – czwartek - pisemny egzamin zawodowy

3. 10 stycznia  – środa – praktyczny egzamin zawodowy

4.  26 marca – poniedziałek - Dzień Otwarty

5. 2 maja - środa

6. 4 maja – piątek - matura

7. 7 maja  - poniedziałek - matura

8. 8 maja – wtorek - matura

9. 1 czerwca – piątek po Bożym Ciele