Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
mgr Mariusz  Zawada

Dyżury Dyrektora Szkoły:

poniedziałek    08:00 - 10:00
czwartek         13:30 - 15:30

Z-ca dyrektora
mgr inż. Dorota Szymczyńska

Z-ca dyrektora

mgr Aleksandra Kupczak

Kierownik praktyk zawodowych
mgr Teresa Gawron