Data

Klasy

Tematyka

28 sierpnia 2018r. (wtorek) godz. 17.00

pierwsze

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

05 września 2018r. (środa)

godz. 17.00

drugie

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

06 września 2018r. (czwartek) godz. 17.00

trzecie i czwarte

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

13 listopada 2018r. (wtorek)

godz. 17.00

czwarte

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli uczących

w kl. IV - obowiązkowa

17 grudnia 2018r. (poniedziałek)

godz. 17.00

drugie i trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli - obowiązkowa

18 grudnia 2018r. (wtorek)

godz. 17.00

pierwsze

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli - obowiązkowa

14 marca 2019r. (czwartek)

godz. 17.00

czwarte

Klasy IV – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

13 maja 2019r. (poniedziałek)

godz. 17.00

drugie i trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

14 maja 2019r. (wtorek)

godz. 17.00

pierwsze

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa