Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
mgr Mariusz  Zawada

Dyżury:

poniedziałek  08:30 - 10:30 
środa  13:00 - 15:00

    
              

Z-ca dyrektora
mgr inż. Dorota Szymczyńska

Dyżury:

poniedziałek 07:30 - 13:15 
wtorek 07:30 - 13:15
środa 12:30 - 17:25
czwartek 12:30 - 17:25
piątek 07:30 - 13:15

 

Z-ca dyrektora
mgr Aleksandra Kupczak

Dyżury:

poniedziałek  07:30 - 13:15 
 wtorek 12:30 - 17:25
 środa 07:30 - 13:15
 czwartek 07:30 - 13:15
 piątek 09:45 - 15:45

 

Kierownik praktyk zawodowych

mgr Teresa Gawron

Dyżury: 

poniedziałek  12:30 - 17:25
wtorek 07:30 - 13:15
środa 07:30 - 13:15
czwartek 07:30 - 13:15
piątek 07:30 - 13:15