Opiekunami Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego są:

2008.12 opiekun samorz1 2008.12 opiekun samorz2 2008.12 opiekun samorz3
mgr Agnieszka Kędzierska mgr Krzysztofa Jończyk-Kałuża  mgr Paweł Kapica


Do stałych akcji organizowanych co roku przez Samorząd Uczniowski należą:

 • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy celem podejmowania decyzji odnośnie działań młodzieży na terenie powiatu częstochowskiego
 • Wybory przewodniczącego poprzedzone kampanią przedwyborczą,
 • Mikołaj,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz imprezy towarzyszące zbiórce pieniędzy,
 • "Góra grosza",
 • Otrzęsiny (pasowanie na ucznia) uczniów klas pierwszych,
 • Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta przy Urzędzie Miasta Częstochowy – wolontariusze spośród uczniów Szkoły,
 • Walentynki,
 • Nadanie tytułu "Przyjaciela Szkoły”
 • „Dzień Wiosny”
 • "Dzień Dziecka".


Głównymi organami Samorządu są :

Przewodniczący Samorządu - Igor Bodziachowski IVE
Zastępca przewodniczącego - Wiktoria Chwałek IIIB

Przedstawiciele do Młodzieżowej Rady Miasta:

Igor Bodziachowski
Wiktoria Chwałek