I miejsce w konkursie “Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”

W środę, 3 lutego w Ratuszu Miejskim nagrodzono laureatów IV Powiatowego Konkursu „Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół z terenu Częstochowy. Jego głównym celem była promocja szkolnych izb pamięci, izb tradycji, izb regionalnych i kącików historycznych; podkreślenie ich roli w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz edukacji patriotycznej a także pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu.
Nagrody podczas uroczystej gali w Ratuszu Miejskim wręczył zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak.
Organizatorami konkursu był Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Honorowy patronat objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W ramach kategorii konkursowej „Historia w przedmiotach zaklęta” zespoły uczniowskie miały za zadanie zbadać i odtworzyć historię dowolnego eksponatu wybranego ze zbiorów izby. Podsumowaniem projektu była prezentacja stoiska, plakat i wystąpienie przedstawiające historię eksponatu. Zespół uczniowski z Kochanowskiego badał historię uratowanych krzyży lwowskich (jeden z nich znajduję się w Izbie Tradycji).

Komisja po obejrzeniu przygotowanych plakatów i wysłuchaniu prezentacji uczniowskich postanowiła przyznać Naszej Szkole I miejsce.

W finale szkołę reprezentowali: Patrycja Rzadkowska IIE,, Dawid Korzec IIID, Wiktoria Chwałek IB.

Przygotowaniem oprawy artystycznej zajęła się pani Jolanta Buss, a merytorycznej pan Mariusz Kubis.

{gallery}2016.02.05_izby{/gallery}