Film „Stanisław Kwec i Konspiracyjne Wojsko Polskie”

  • Post author:
  • Post category:Projekt
You are currently viewing Film „Stanisław Kwec i Konspiracyjne Wojsko Polskie”

Po przeprowadzeniu wywiadów z p. Anną Olczyk i z dr Tomaszem Toborkiem oraz po zapoznaniu się z dostępnymi publikacjami naukowymi postanowiliśmy odszukać symboliczny grób naszego bohatera. Ukoronowaniem wspólnych działań było nakręcenie filmu: „Stanisław Kwec i Konspiracyjne Wojsko Polskie”, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje o działalności antysowieckiego podziemia po II wojnie światowej.