EGZAMINY ZAWODOWE

You are currently viewing EGZAMINY ZAWODOWE

Informujemy, że na tablicy korkowej obok pokoju nauczycielskiego, jest wywieszony harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zima 2024.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminów w tej sesji powinny sprawdzić miejsce i datę swoich egzaminów.

Przypominamy, że uczniowie mają obowiązek przystąpienia do egzaminu (nie dotyczy uczniów powtarzających dany egzamin), obowiązek dotyczy zarówno części praktycznej jak i pisemnej.