EGZAMINY ZAWODOWE !!!

Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w styczniu 2021 roku, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Wg komunikatu Dyrektora CKE zdający na egzamin zawodowy może wnieść następujące przyrządy:

Egzamin pisemny: Wszystkie kwalifikacje
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz można mieć kalkulator prosty.

Egzamin praktyczny:

Kwalifikacje: A.30; A.31; A.32; AU.22; AU.31; AU.32; AU.35:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; linijka; temperówka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: AU.36:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; linijka; ekierka; temperówka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: A.35:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: A.36:
Kalkulator prosty; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Każdy z uczniów musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty lub legitymację szkolną)

PRZYPOMINAMY o reżimie sanitarnym: obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Maseczkę i rękawiczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku przy którym będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne. Po skończeniu egzaminu należy ponownie założyć maseczkę i rękawiczki.

Na egzamin należy zgłosić się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk.

HARMONOGRAM

Egzamin praktyczny

Data

Godzina

Numer

kwalifikacji

ilość osób

Miejsce

Uczniowie/klasa

11.01

9.00 – 11.00

AU.22

25

świetlica

Kl. III TL

11.01

9.00 – 11.00

AU.31

15

Sala 55

Kl. IV F  TS

11.01

9.00 – 11.00

A.31

4

Sala 104

absolwenci

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

87

Sala gimnastyczna

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

15

Sala 52

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

15

Sala 55

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

A.32

4

Sala 104

absolwenci

11.01

16.00 – 18.00

A.30

3

Sala 104

absolwenci

14.01

15.00 – 18.00

AU.35

6

Sala 51

Kl. III G/IV G

14.01

15.00 – 18.00

AU.35

6

Sala 54

Kl. III G/IV G

18.01

15.00 – 18.00

AU.36

8

Sala 51

Kl. IV G  TE

18.01

15.00 – 18.00

AU.36

8

Sala 54

Kl. IV G  TE

18.01

15.00 – 18.00

AU.36

8

Sala 39

Kl. IV G  TE

 

 Egzamin pisemny

Data

Godzina

Numer

kwalifikacji

ilość osób

Miejsce

Uczniowie/klasa

12.01

10.00 – 11.00

AU.22

1

świetlica

Kl. III TL

12.01

10.00 – 11.00

AU.31

15

Sala 55

Kl. IV F  TS

12.01

10.00 – 11.00

AU.35

3

Sala 52

Kl. III G

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

87

Sala gimnastyczna

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

15

Sala 52

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

15

Sala 55

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.36

24

świetlica

Kl. IV G  TE