e-TWINNING

Dnia 18 grudnia odbyła się wideokonferencja nauczycieli biorących udział w projekcie eTwinning. Nauczyciele języka angielskiego – p. Karolina Kokot i p. Ewelina Pusty przygotowały projekt pt.: “Meet us and our native legend“, w myśl którego będziemy przygotowywać materiały na temat słynnych Polaków, którzy swoimi osiągnięciami zasłynęli dla Polski i świata.

Wspólnie z uczniami z Turcji przygotujemy ebook, w którym znajdą się opracowane materiały w języku angielskim. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko międzynarodowa współpraca i nauka języka angielskiego, ale również pokazanie młodzieży, że nowoczesne technologie i Internet są nie tylko sposobem na szukanie rozrywki, ale również doskonałym źródłem informacji i przestrzenią do dzielenia się wiedzą.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy Was informować na bieżąco.
Karolina Kokot i Ewelina Pusty.