Dzień Chłopaka

W poniedziałek Samorząd Uczniowski organizuje akcję “Chłopaka w krawacie nie pytacie” (uczennice organizują krawaty w swojej klasie) oraz zawody “Pompowanie w KOCHANIE“, czyli wykonywanie pompek na czas (3 uczniów z klasy – sala gimnastyczna).

3 godz.lek – la4, lb4,lc4, ld4,le4,laS, lb5, lc5, ld5, le5, lap, IIa, llb, IIc, lld,
4 godz. lek.- IIe, llg, IIIa, lllb, IIIe, llld, lllf, lllg, lVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf, IVg