Dotacja celowa od Ministerstwa Obrony Narodowej

You are currently viewing Dotacja celowa od Ministerstwa Obrony Narodowej


Zgodnie z zawartą Umową Nr 241-OPW/J/3300026531/879 z dnia 10.11. 2023r. pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a organem prowadzącym Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, przyznano naszej szkole dotację celową na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 128 000,00 zł
Otrzymana dotacja pozwoli na zakup:

  • wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
  • zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie.

Dotacja celowa stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania i wynosi 102 800,00 zł. Gmina Miasto Częstochowa zapewnia wkład własny w wysokości 20% całości środków przewidzianych na realizację zdania w kwocie 25 700,00