Dni Lwowa i Kultury Kresowej

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie zorganizowało obchody „Dni Lwowa i Kultury Kresowej” w tym roku pod hasłem „Ojczyźnie na urodziny”.

W czwartek 17 maja 2018 r., w ramach obchodów, uczniowie z klas IIa i IIb wzięli udział w wykładzie pt; „ O Lwowie i Kresach” przygotowanym przez prof. Stanisława Nicieję polskiego historyka, profesora nauk humanistycznych, rektora Uniwersytetu Opolskiego, a także autora wielu publikacji nt. Kresów i kultury Kresowej. Uczestników powitał prezes Towarzystwa p. Adam Kiwacki.

W trakcie wykładu uczniowie mieli możliwość obejrzenia ciekawych filmów dokumentalnych przybliżających historię Kresów, a zwłaszcza Lwowa – Cmentarza Łyczakowskiego i Łucka – historycznej stolicy Wołynia.