W dniach 16 i 18 lipca od godz 11:30 odbęd się konsultacje z języka angielskiego u Pana mgr. Pawła Kołodziejczyka.