Data

Klasy

Tematyka

01 września 2023r. (piątek) godz. 17.00

pierwsze

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

06 września 2023r. (środa) godz. 17.00

drugie, trzecie i czwarte

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

07 września 2023r. (czwartek) godz. 17.00

piąte

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

13 listopada 2023r. (poniedziałek) godz. 17.00

piąte

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje nauczycielskie

06 grudnia 2023r. (środa) godz. 17.00

pierwsze i drugie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje nauczycielskie

07 grudnia 2023r. (czwartek) godz. 17.00

trzecie i czwarte

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr.Konsultacje nauczycielskie

21 marca 2024r. (czwartek) godz. 17.00

piąte maturalne

Klasy V – informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Konsultacje nauczycielskie

15 maja 2024r. (środa) godz. 17.00

pierwsze i drugie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Konsultacje nauczycielskie

16 maja 2024r. (czwartek) godz. 17.00

trzecie i czwarte

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.Konsultacje nauczycielskie