Data

Klasy

Tematyka

31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) godz. 17.00

pierwsze

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020r. (wtorek)

godz. 17.00

drugie

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

02 września 2020r. (środa)

godz. 17.00

trzecie i czwarte

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

09 listopada 2020r. (poniedziałek)

godz. 17.00

czwarte

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli uczących

w kl. IV - obowiązkowa

15 grudnia 2020r. (wtorek)

godz. 17.00

pierwsze

i trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli - obowiązkowa

16 grudnia 2020r. (środa)

godz. 17.00

drugie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli - obowiązkowa

25 marca 2021r. (czwartek)

godz. 17.00

czwarte

Klasy IV – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

19 maja 2021r. (środa)

godz. 17.00

pierwsze

i trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

20 maja 2021r. (czwartek)

godz. 17.00

drugie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa