PRZYDZIAŁ BOKSÓW W SZATNI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Numer boksu

Klasa

1

IV A4/IV A5   

2

IV D4/IV D5

3

IV B4/IV B5

4

IV C4/IV C5

IV E4/IV E5

5

III AB/III B

6

II A/II B

7

1 a/2 a/3 a

8

I A

9

I B

10

I C

11

I D

12

I E

13

I F

14

I G

15

I H

16

III C/III D/III E

17

II C/II D/II E