EDYCJA IV - rekrutacja uzupełniająca

Od 30 września 2021 r. do 15 pażdziernika 2021 r. będzie trwała rekrutacja uzupełnijąca do projektu  „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Dokumentacja rekrutacyjna w załącznikach lub do pobrania u koordynatora projektu w sali 54 lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

 

EDYCJA IV - uczniowie

Rusza czwarta edycja naboru wniosków na udział w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Dokumentacja rekrutacyjna w załącznikach lub do pobrania u koordynatora projektu w sali 90 lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

 

EDYCJA IV - nauczyciele

Rusza czwarta edycja naboru wniosków na udział w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Dokumentacja rekrutacyjna w załącznikach lub do pobrania u koordynatora projektu w sali 90 lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

 

 EDYCJA III

Rusza trzecia edycja naboru wniosków na udział w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Dokumentacja rekrutacyjna w załącznikach lub do pobrania u koordynatora projektu w sali 90 lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

 

EDYCJA II

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych poprzez udział uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, praktykach i stażach, a także poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakupu pomocy dydaktycznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W dniach od 27 września do 11 października 2017 roku trwa rekrutacja uczniów do Projektu.

 Celem zgłoszenia uczestnictwa obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem (zał. 1) oraz sporządzenie:

  • Formularza zgłoszeniowego (zał. 6),
  • Oświadczenia uczestnika (zał. 14), 
  • Rekomendacji wychowawcy (zał. 15),
  • Ankiety motywacyjnej (zał. 16).

Wszystkie dokumenty można otrzymać u szkolnego koordynatora projektu (zgłaszając się do Sali 90) lub wydrukować samodzielnie i dostarczyć do szkolnego koordynatora projektu (do Sali 90) w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2017 r.

Godziny sporządzania lub dostarczania dokumentacji:

8.00 – 15.45 poniedziałek
8.00 – 14.05 wtorek
8.00 – 15.45 środa
8.00 – 15.45 czwartek
8.00 – 14.55 piątek

Wszystko odbywa się w sali 90 – szkolny koordynator Edyta Waryś

Załączniki:

 

EDYCJA I

W dniach od 11 - 26 października 2016 roku będzie trwała rekrutacja do projektu ZAWODOWA WSPÓŁPRACA realizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, Informacją o naborze uczestników oraz dokumentacją zgłoszeniową (w/w dokumenty umieszczone w załącznikach).

Uczniowie muszą złożyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz wypełnioną ankietę motywacyjną, rekomendację wychowawcy ucznia do uczestnictwa w projekcie.

Załączniki muszą być podpisane przez wskazane na formularzach osoby i opatrzone datą, (jeżeli kandydat do uczestnictwa w projekcie nie jest pełnoletni, to dokumenty podpisują rodzice/opiekuni prawni).

Informacji dotyczących projektu udziela oraz rekrutację przeprowadza Pani Edyta Waryś (sala 90).

Załączniki: