Symboliczny grób Stanisława Kweca

Symboliczny grób zamordowanego przez komunistów Stanisław Kweca znajduje się w rodzinnym grobowcu na cmentarzu „Kule” w Częstochowie. Informuje o tym napis umieszczony na płycie umieszczonej z przodu pomnika. Uczniowie klasy 3e zaopiekowali się tym szczególnym miejscem: uporządkowali miejsce spoczynku Zasłużonego i zapalili znicze.

0 Komentarzy

Film „Stanisław Kwec i Konspiracyjne Wojsko Polskie”

Po przeprowadzeniu wywiadów z p. Anną Olczyk i z dr Tomaszem Toborkiem oraz po zapoznaniu się z dostępnymi publikacjami naukowymi postanowiliśmy odszukać symboliczny grób naszego bohatera. Ukoronowaniem wspólnych działań było nakręcenie filmu: „Stanisław Kwec i Konspiracyjne Wojsko Polskie”, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje o działalności antysowieckiego podziemia po II wojnie światowej.

0 Komentarzy

Spotkanie z dr Tomaszem Toborkiem

Uczniowie z „Koła Miłośników Historii” przeprowadzili wywiad z historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN, autorem książki: „Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie”, p. Tomaszem Toborkiem. Znany badacz dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego opowiedział nam o kilku ciekawych akcjach przeprowadzonych przez Żołnierzy Niezłomnych. Szczególnie zainteresowała nas akcja odbicia więźniów przeprowadzona w kwietniu 1946 roku przez żołnierzy Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

0 Komentarzy

„Szkoła Patriotów”

W maju 2023 roku uczniowie z „Koła Miłośników Historii”, w ramach  Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego: „Szkoła Patriotów”  spotkali się  z  panią Anną Olczyk - córką Stanisława Kweca. W czasie naszego spotkania pani Ania pokazała nam pamiątki rodzinne po tacie, głównie zdjęcia i opowiedziała nam ciekawe historie rodzinne związane z nim.  

0 Komentarzy

Stanisław Kwec

W kwietniu 2023 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego: „Szkoła Patriotów” zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach. W ramach tego przedsięwzięcia zamierzamy upowszechniać wiedzę na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość. W szczególny sposób postanowiliśmy…

0 Komentarzy